Giới thiệu

Giới thiệu

Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO2 góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu.

Sáng kiến này kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện trong một giờ đồng hồ vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Chiến dịch được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2007 tại Sydney – Australia. Đến nay, chiến dịch đã được tổ chức tại 172 quốc gia và vũng lãnh thổ.

Việt Nam chính thức tham gia Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2009 với các hoạt động tại 6 tỉnh, thành phố. Năm 2012, Bộ Công Thương là đơn vị đầu mối điều phối các hoạt động của Chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam với hàng loạt các hoạt động lồng ghép với hoạt động của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Năm 2013, 2014 và 2015, Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Toàn bộ 63 tỉnh/thành phố trên cả nước đã đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.

Từ việc hưởng ứng tắt đèn của chiến dịch, Việt Nam đã tiết kiệm được 520.000 kWh tương đương 850 triệu đồng trong năm 2015. Điểm đặc biệt của chiến dịch Giờ Trái đất nằm ở thông điệp được thay đổi mỗi năm dựa trên từng đặc điểm và tình hình môi trường, khí hậu ở mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng tác động tích cực tới việc nâng cao nhận của thức cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và ứng phố với biến đổi khí hậu

Chiến dịch Giờ Trái đất 2016 đang được Bộ Công Thương chủ trì xây dựng và triển khai. Chiến dịch kỳ vọng nhận được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng Doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau để mang lại lợi ích chung cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

Website chính thức của Chiến dịch Giờ Trái Đất sẽ là nơi đăng tải lịch trình và cập nhật các hoạt động xuyên suốt của chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam.