Tài liệu

Phướn cho sự kiện đạp xe cổ động chiến dịch Giờ Trái Đất 2016
Tờ rơi cho sự kiện Giờ Trái Đất 2016
Standee cho sự kiện Giờ Trái Đất 2016
Phướn dọc Giờ Trái Đất 2016
Poster cho sự kiện Giờ Trái Đất 2016
Banner cho sự kiện Giờ Trái Đất 2016
Mẫu áo phông cho sự kiện Giờ Trái Đất 2016
Poster Lễ Khởi Động Chiến Dịch Giờ Trái Đất 2016
Tờ rơi Giờ Trái Đất 2015
Thể lệ cuộc thi thiết kế poster Giờ Trái Đất 2015
Thông cáo báo chí Giờ Trái Đất 2015
Áo phông và mũ Giờ Trái Đất 2015

PHỐI HỢP TỔ CHỨC