Liên hệ

Liên hệ

1. Ban tổ chức

Chương trình MTQG về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm & Hiệu quả
Vụ Khoa học công nghệ & Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương 

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

ĐT/Fax: 04 6 270 5519

Website: tietkiemnangluong.com.vn | vneec.gov.vn

 

 

 

 

 

2. Chịu trách nhiệm truyền thông

Công ty cổ phần truyền thông VTK Media

Địa chỉ: P202, tập thể A1, ngõ 121/2 Chùa Láng, Hà Nội

ĐT: 04 3 775 6883

Emai: vnearthhour@gmail.com

Website: http://vtkmedia.vn/